Formulieren en informatie jeugdleden

Het aan- en afmelden als lid bij VV Urmondia dient schriftelijk te gebeuren door een van onderstaande formulieren zo volledig mogelijk in te vullen en ondertekend in te leveren bij de contactpersonen die onderaan het formulier vermeld staan. Indien de aan- of afmelding een minderjarig lid betreft, dienen de ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers het formulier ook te ondertekenen.

Infobrochure jeugd

Aanmeldingsformulier

Afmeldingsformulier

Samenwerkingsdocument_jeugdafdelingen_Urmondia_en_IVS_definitief