NOTULEN BESTUURSVERGADERING 25 APRIL

 

Notulen bestuursvergadering VV Urmondia

Datum:            25 april 2018 van 20:00 tm 22:30 uur
Aanwezig:       Hub Verhoef – Mark Golsteijn – Rob Janssen – Rob Peerlings – Jack Bergevoet – Melvin Schmitz
Afwezig:          Raymond Cremers – Wouter Lindeman
Voorzitter:       Hub Verhoef
Notulist:           Rob Peerlings

Agenda
1.  Notulen vorige vergadering
2.  Jubileumfeest U90
3. Privacywet
4. Kantinebeheerder
5. Donateursactie
6. Rondvraag

Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd door alle aanwezigen

Jubileumfeest U90
De consumptiebonnen van het jubileumfeest met een afwijkende kleur blijven geldig t/m 31.12.2018.

Hub heeft bij Wil Breuls Verzekeringen een evenementenverzekering afgesloten voor brand/inbraak aanwezige goederen Heineken en Gelissen Geluid; tevens voor ongevallen aanwezige vrijwilligers. Kosten van deze verzekering € 500.

Er worden tijdens U90 10 jubilarissen gehuldigd. Een lijst van de jubilarissen volgt via Hub per mail en Melvin nodigt de jubilarissen uit voor de receptie.

Privacywet
Rob P en Melvin gaan op 9 mei a.s. naar een bijeenkomst georganiseerd door ECSploor samen met het Huis van de Sport Limburg. Nadere informatie volgt na de bijeenkomst. Rob P en Melvin zorgen voor de implementatie van de eventuele administratieve verplichtingen.
Tevens hebben we afgesproken dat in de toekomst bij mailing naar leden van onze vereniging toe altijd persoonlijk dienen te zijn. Hiervoor gebruik maken van een excel ledenbestand en een standaardbrief welke je in Word kan samenvoegen om vervolgens een persoonlijke brief cq mail te verzenden

Kantinebeheerder

De kantinebeheerder heeft aangegeven te stoppen met ingang van volgend seizoen. Het bestuur zal dus opzoek moeten gaan naar een nieuwe beheerder.

Donateursactie
Opbrengst en opkomst voor de donateursactie is niet goed, ondanks goede voorbereiding.
Op de 1e vergadering van het nieuwe seizoen als agendapunt toevoegen of we deze actie in het komende seizoen nog voortzetten. Dit geldt ook voor de Grote Clubactie.

Rondvraag
Rob Janssen – stopt als bestuurslid.

Rob Peerlings – meer censuur toepassen op het verslag van de bestuursvergadering die op de website geplaatst word. Hierbij wordt door Jack opgemerkt dit ook te doen bij het verslag van de jaarvergadering.

Melvin – Wellicht is er behoefte aan een pinautomaat in de kantine. Hub stuurt Rob P een mail aangaande “kredietsportief” die deze faciliteiten bied. Kosten hiervan in kaart brengen.

Hub Verhoef – op de agenda van de volgende vergadering zetten “plannen vrijwilligersavond”. In principe
de week na het jubileumfeest.

VOLGENDE VERGADERING WOENSDAG 30 MEI 2018 OM 19:00 UUR