WERKGROEP VOETBALTECHNISCHE ZAKEN SJO UBC

Doelstelling:
Het plezier in de voetbalsport waarbij de individuele ontwikkeling van de jeugdspeler voorop staat.

Toekomstvisie:
De werkgroep is bezig met opstellen van een Voetbaltechnisch Ontwikkelplan ( VOP ). Hierin worden afspraken gemaakt over de manier waarop we voetballen, teamindeling en aanstelling voetbaltechnisch kader.
De werkgroep vergadert elke 6 weken om de voortgang van het voetbaltechnisch ontwikkelplan te bespreken en de actuele stand van zaken binnen de jeugdteams te bespreken.
De technisch coördinatoren binnen de werkgroep hebben 3 keer per jaar overleg met de jeugdtrainers/jeugdleiders om de actuele stand van zaken binnen de eigen jeugdcategorieën te bespreken.

De leden van de werkgroep Voetbaltechnische zaken zijn:
*Rob Monsma ( IVS )
*John Dols ( IVS )
*Danny Klinkenberg ( URM )
*Stefan Coenen ( URM )

Taakverdeling leden werkgroep Voetbaltechnische zaken:
Binnen de werkgroep VTZ is voor het seizoen 2017-2018 onderstaande taakverdeling gemaakt.
*Rob Monsma: technisch coördinator JO 19 en JO 17
*Danny Klinkenberg: technisch coördinator JO 15-1 en JO15-2
*Stefan Coenen: technisch coördinator JO11, JO10, JO9, JO8 en JO7
*John Dols: contactpersoon bestuur SJO UBC
*Vacature: technisch coördinator JO13