VERSLAG BESTUURSVERGADERING 22 NOVEMBER

Datum: Woensdag 22 november om 20.00 tot 22.00 uur
Aanwezig:

 • Hub Verhoef,
  Rob Peerlings,
  Jack Bergevoet,
  Wouter Lindeman,
  Rob Janssen,
  Mark Golsteijn,
  Raymond Cremers
  Melvin Schmitz.

Afwezig:
NIEMAND

1. Standenbord
Na het darttoernooi (zaterdag 27 januari) wordt het standenbord weer verplaatst naar de oude plaats.

2. Trainingsballen U4
Harrie Govers sponsort twee trainingsballen voor U4. Mark bestelt twee nieuwe trainingsballen bij C&E op rekening van Urmondia, Harrie betaald daarna het geld terug. Er zijn nog genoeg ballen in de rekken die U4 kan gebruiken, deze zal Mark bij U4 erbij doen.

3. Jubileumfeest U90
De organisatie voor het jubileumfeest is in volle gang. De feestcommissie is nog bezig met een artiest voor op de zondag, de rest van het programma is afgerond. Beveiliging moet wel nog geregeld worden.

Jubilarissen:Volgend jaar zijn 7 leden jubilaris. Agendapunt voor de volgende vergadering. De jubilarissen worden tijdens de receptie van het jubileumfeest ‘in het zonnetje’ gezet.

Het bestuur is ook uitgenodigd voor het ontbijt op zondagmorgen tijdens het jubileumfeest, het bestuur komt op het U90- bord te staan.

4. Vaste vergaderdag
De laatste woensdag van de maand wordt de vaste vergaderdag om 19.00. In december is eenmalig de een na laatste woensdag van de maand vergadering i.v.m. kerstmis.

5. Voetbal technische zaken
Bij een van de seniorenwedstrijden heeft aan calamiteit plaatsgevonden t.o.v. de scheidsrechter. De betrokken speler is door het bestuur voor twee wedstrijden geschorst. Het bestuur roept alle spelers op om respect te hebben voor de scheidsrechter en tegenstander.

6. Activiteiten
A.s. maandag is vergadering over de wafelactie, deze is in de week van 11 december.

Eventueel komt nog een kerstbingo voor de jeugd. Op 30 december is zaaltoernooi bij Jenny. A en B- jeugd ook hierbij betrekken.

Urmondia Cup op zondag 7 januari, eventueel 7 tegen 7 i.v.m. aantal deelnemers. Ook de A- jeugd hierbij betrekken.

7. Taakverdeling bestuur
Het bestuur heeft Rob Peerlings aangewezen als nieuwe penningmeester. Raymond Cremers zal zich bezig gaan houden met jeugdzaken.

Naam Functie                                             Benoeming tot
Hub Verhoef                                               Voorzitter 2020
Rob Peerlings                                              Penningmeester 2020
Jack Bergevoet                                            Accommodatiebeheer 2018
Mark Golsteijn                                            Technische zaken 2020
Rob Janssen                                                Activiteiten 2020
Wouter Lindeman                                      Sponsoring 2020
Raymond Cremers                                     Jeugd zaken 2020
Melvin Schmitz                                           Secretaris 2018

8. Sponsorcommissie
Blijven zoeken naar nieuwe leden voor de sponsorcommissie. Mark heeft aangegeven te stoppen bij de sponsorcommissie. Wouter stuurt het bestuur het actuele sponsorbeleid. Rob P. gaat samen met Wouter de borden actualiseren

9. Rondvraag
Mark gaat spelers van U4 vragen of iemand interesse heeft om een wedstrijdverslag te maken. Eventueel ook voor U2 en U3. Wedstrijdverslagen van U1 is geregeld.

10. Afsluiting
Volgende vergadering: woensdag 20 december om 19.00 uur.

Melvin Schmitz,

Urmond, 28 november 2017