/
  • Algemene ledenvergadering

   Beste leden,

   De datum voor de Algemene Ledenvergadering is verplaatst.

   Nieuwe datum jaarvergadering : Vrijdag 13 januari 2023 Aanvang 21:15 uur
   Kantine VV Urmondia

   De agenda van de jaarvergadering ziet er als volgt uit:
   1. Opening door de voorzitter en mededelingen
   2. Vaststelling notulen Algemene leden vergadering 2022
   3. Terugblik op seizoen 2021-2022
   4. Financieel jaarverslag en verslag kascontrole
   5. Verkiezing, herverkiezing en afscheid bestuursleden
   6. Vooruitblik op jubileumfeest U95 in 2023
   7. Rondvraag.

   Met vriendelijke groet,

   Bestuur VV Urmondia

  rfwbs-slide