ALGEMENE LEDENVERGADERING

Harrie Govers opende afgelopen vrijdag de Algemene Ledenvergadering, zijn laatste in de functie als voorzitter van RKVV Urmondia.
Het gaat goed met de club. Financieel is men gezond. Alhoewel men afgelopen seizoen toch behoorlijk ingeteerd heeft op de financiën. Desondanks is toch besloten de contributies niet te verhogen. Deze intering heeft zijn grondslag in de daling van de contributie- en kantine inkomsten hetgeen onder meer zijn oorzaak vindt in de degradatie afgelopen seizoen van U1.
De stukken van afgelopen seizoen zijn geaccordeerd door de kascommissie.

Sportief gezien is het vooral de jeugd (UBC) die prima draait. U1 startte de competitie met kwakkelend resultaat, echter men schijnt nu toch z’n draai gevonden te hebben. U2 blijft een probleem, U3 doet zijn zaken als vanouds en U4 draait perfect.

Ook met betrekking tot het aanstaande jubileum U90 zijn diverse leden druk doende hiervan een succes te maken.

Er zijn enkele nieuwe leden toegetreden tot het bestuur (hierover later).

Het was al bekend…..Voorzitter Harrie legde zijn voorzittershamer definitief op de plank. In de jaren van zijn voorzittersfunctie heeft hij enorm veel betekend voor zijn kluppie.
Het deed RKVV Urmondia dan ook besluiten hem tot ERELID te benoemen. In zijn emotioneel dankwoord deelde hij mede niet verloren te zijn voor de Blauw-Witten. Hij blijft lid en vaste supporter van Urmondia.

De, weinig spraakzame, trainer, bevestigde nogmaals het sportieve verloop van de seniorenteams. Het trainingsbezoek moet beter waardoor de resultaten ook verbeterd worden. Intensievere inzet brengt resultaat. Samen wordt hieraan gewerkt.

Hub Verhoef werd aangesteld als interim voorzitter.

Op de rondvraag volgde nog een stevige discussie met betrekking tot de Overmuntheloop. Gezien het financiële verloop van deze mooie activiteit had het bestuur toch gemeend, helaas, de spreekwoordelijke stekker eruit te moeten trekken. Dit overigens in overleg met de organisatie.

De vergadering werd vervolgens gesloten.