BESTUURSVERGADERING 24 JANUARI

Notulen bestuursvergadering RKVV Urmondia:
Datum: Woensdag 24 januari om 19.00 uur
Aanwezig: Hub Verhoef, Rob Peerlings, Jack Bergevoet, Rob Janssen, Mark Golsteijn, Raymond Cremers en Melvin Schmitz.
Afwezig: Wouter Lindeman

  1. Opening

Hub opent de vergadering aan de hand van de notulen van december. Notulen vergadering december zijn goedgekeurd.
– Urmondia Cup en Bingo was succesvol
– Komende activiteiten: Darttoernooi en Carnavalsavond

  1. U90

De vergunning is binnen. Het programma is zo goed als rond, behalve de zondag nog niet. Op de zaterdag is de bedoeling dat de A- en B- jeugd een wedstrijd speelt tegen een team van grote naam. Alternatief is dat de veteranen een wedstrijd speelt tegen de handbaldames. Tom Beckers stelt Urmondia 8 barmannen ter beschikking voor het jubileumfeest.

  1. Contributie & Retributie

Rob heeft de lijst met Mark doorgenomen. Mark gaat hier achter aan. Deadline voor contributie betalen is 31 januari en anders niet voetballen.

  1. Maaskanttreffen

Deze activiteit stopt, Mark is nog bezig met een nederlagen toernooi op te starten.

  1. Ballen

De jeugd heeft nieuwe ballen nodig, Mark gaat nog controleren of dit nodig is.

Rondvraag
Jack > Elektriciteit in kleedlokaal 5 blijft een probleem, het licht gaat aan en uit. Jack gaat hiermee aan de slag.
Jack > Nieuwe netten voor het onderveld zijn binnen. Deze worden bevestigd.
Prinsenreceptie is zondag 4 februari. Raymond zorgt voor cadeau voor jeugdprins.
Rob  P > alle onderdelen en materialen via MSU laten factureren.

Afsluiting
Volgende vergadering: woensdag 28 februari om 19.00 uur.

Melvin Schmitz,
29 januari 2018