• Contributiebeleid

  Spelende leden:

  • Normale contributie: 160 euro
  • Veteranen: 130 euro
  • Jeugdleden: 90 euro

  Niet spelede leden / steunende leden: 50 euro

  Contributie per jaar verschuldigd van 1 juli tot en met 30 juni.

  Tussentijds opzeggen niet mogelijk.
  De contributie kan worden voldaan via automatische incasso, waarvoor aan Urmondia via een aanmelding, een machtigingsformulier kan worden afgegeven. Bij betaling per automatische incasso wordt het bedrag in twee termijnen van de rekening van de (ouder van de) speler afgeschreven en wel in oktober en in december.

  De contributie kan daarnaast worden voldaan via overschrijving. De (ouder van de) speler ontvangt hiervoor een factuur op zijn/haar e-mailadres. Verzocht wordt dan ook wijzigingen in e-mailadressen direct aan leiders door te geven. Deze factuur dient in één keer voldaan te worden binnen de aangegeven betalingstermijn.

  NIET VOLDAAN?
  Indien de contributie die een speler aan onze vereniging verschuldigd is niet is voldaan op 31 december 2017, mag het spelend lid, op last van het bestuur, niet meer deelnemen aan activiteiten, trainingen en wedstrijden totdat de verschuldigde contributie volledig is voldaan.

  Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het door het bestuur gevormde contributiebeleid kunnen gericht worden aan info@urmondia.nl en zullen door onze secretaris zo spoedig mogelijk beantwoord worden.