/
  • Gedrags- en omgangsregels RKVV Urmondia

   Versie december 2014

   Doel:

   RKVV Urmondia staat voor sportief gedrag. Hiermee streven wij als vereniging naar wederzijds begrip en respect voor, tijdens en na de wedstrijd ten opzichte van elkaar, spelers, de scheidsrechter en grensrechter, de trainers en begeleiders, de ouders en toeschouwers.

   Om dit te bereiken leeft Urmondia een aantal gedrags- en omgangsregels na. Deze vindt u hieronder.

   Algemene gedrags- en omgangsregels:

   Respect voor iedereen is essentieel. Een lid van Urmondia dient geen onbehoorlijke taal te gebruiken richting medespelers, trainers en begeleiders, scheidsrechter en grensrechter, ouders en toeschouwers.

   Een lid van Urmondia heeft respect voor ieders eigendommen.

   Een lid van Urmondia is persoonlijk aansprakelijk voor door hem/haar gemaakte schade aan eigendommen van Urmondia of eigendommen van derden tenzij expliciet de aansprakelijkheid bij een derde gelegd kan worden. Diefstal van eigendommen van Urmondia of spullen van derden wordt niet geaccepteerd. Het Algemeen Bestuur bepaalt zo nodig de te nemen sancties.

   Urmondia toont zich een goed gastheer voor de bezoekende club en de scheidsrechter. Deze worden door de leider van betreffend team op vriendelijke en correcte wijze ontvangen.

   Een lid van Urmondia houdt zich aan de door de vereniging of KNVB opgelegde strafmaat na aanleiding van een gepleegde overtreding in een wedstrijd.

   Bij de start van de competitie worden afspraken gemaakt over de eigen bijdrage van de betreffende speler.

   Voor het gebruik alcohol van de kantine geldt de gemeentelijk verordening voor para commerciële instellingen.

   Gedragsregels jeugdteams Urmondia

   Afspraken maken:

   Voor het begin van het seizoen maakt de trainer/leider afspraken met de spelers in zijn team. Deze afspraken gaan over zaken buiten de lijnen. Deze bevorderen de discipline in het team. Omdat jeugdspelers minderjarig zijn maakt de trainer/leider ook met de ouders/voogden deze afspraken. Deze worden besproken op de ouderavond. Ouders/voogden worden eveneens aangesproken op het niet nakomen van de gemaakte afspraken.

   Praktische zaken buiten de lijnen: ( spelers / ouders/voogden)

   1. Op tijd komen. Er wordt met spelers en ouders/voogden afgesproken hoe laat en waar het team zich verzamelt voor de uit- en thuiswedstrijd. ( tip: drie kwartier voor aanvang thuiswedstrijd, 1 uur voor aanvang uitwedstrijd ). Indien een speler niet op de afgesproken tijd aanwezig is heeft de trainer/leider het recht de speler niet in het team op te nemen.

   2. Afmeldingen: Voor een training of wedstrijd kunnen spelers zich telefonisch afmelden bij hun trainer/leider. Blijft een speler weg zonder zich af te melden dan heeft de trainer/leider het recht de speler bij eerstvolgende wedstrijd op de reservebank te zetten.

   3. Afgelastingen: Jeugdspelers dienen zelf initiatief te nemen om te vernemen over een mogelijke afgelasting van wedstrijd of training door te kijken op www.urmondia.nl of door contact op te nemen met hun trainer/leider.

   4. Scheenbeschermers: deze zijn verplicht bij wedstrijd en training ( geen scheenbeschermers = geen deelname aan wedstrijd of training ).

   5. Trainingspak: na de herfstvakantie is het verplicht voor jeugdspelers om een trainingspak bij zich te hebben tijdens training en wedstrijd. ( geen trainingspak = geen deelname aan training of wedstrijd ).

   6. Materiaal: De trainer/leider maakt met de spelers afspraken hoe men omgaat met het materiaal van de club zoals de shirts, teamtas, waterzak en spons en de ballen en het overige trainingsmateriaal.

   7. Kleedkamer: Er wordt gedoucht na een wedstrijd of training. De trainer/leider spreekt met de spelers af hoe we het kleedlokaal netjes houden.

   Hand geven voor de wedstrijd:

   Vanuit de filosofie kennismaken voor de wedstrijd heeft de KNVB het geven van een hand aan de tegenpartij voor aanvang van de wedstrijd ingevoerd. Natuurlijk wordt ook de scheidsrechter en beide grensrechters niet vergeten.

   Door het geven van een hand voor de wedstrijd verliest de tegenpartij iets van zijn anonimiteit en is het gemakkelijker dingen van elkaar te accepteren. Ook het geven van een hand na de wedstrijd hoort bij het sportief gedrag dat Urmondia nastreeft.

   Wangedrag:

   Urmondia streeft sportief gedrag na. Indien een jeugdspeler zich tijdens training of wedstrijd misdraagt heeft de trainer/leider het recht de jeugdspeler uit te sluiten van betreffende training of wedstrijd. Bij herhaaldelijk wangedrag of het niet nakomen van de gemaakte afspraken informeert de trainer/leider de jeugdcoördinator hierover. De jeugdcoördinator zal samen met de jeugdvoorzitter de ouders van betreffende speler uitnodigen voor een gesprek.

   De jeugdcommissieleden zijn bevoegd tot het opleggen van een strafmaatregel aan de betreffende jeugdspeler.

   Deze strafmaatregel kan bestaan uit uitsluiting van deelname aan wedstrijden en trainingen gedurende een bepaalde periode of royement als lid van Urmondia.

  rfwbs-slide