IN MEMORIAM: HANS SCHOEMAKER

Op 9 april jongstleden is Hans Schoemaker overleden.

Hans was in de jaren 80 gedurende een aantal jaar de linkerspits van Urmondia. Wellicht een van de beste linkerspitsen die voor Urmondia hebben gespeeld. Afkomstig van de Amsterdamse club de Volewijckers heeft hij menig rechtsback zijn hielen laten zien.
Hij beschikte over een uitstekend schot en voorzet. Zijn dribbels waren een lust voor het oog, hoewel hij deze ook wel eens kon overdrijven.
Aan het eind van zijn carriere als eerste elftal speler werd Hans geconfronteerd met een ernstige beenbreuk in de wedstrijd tegen Schinnen.

Na zijn verhuizing naar Oud-Geleen bleef hij Urmondia nog trouw volgen. Hij bleef lange tijd nog lid van de club. Hij verscheen regelmatig nog bij wedstrijden en andere activiteiten van de club. Ook was hij aandachtig toeschouwer bij de jaarlijkse carnavalsoptocht.

Tijdens het 75-jarig bestaansfeest van Urmondia verscheen hij ook op de sponsorbrunch. Iedereen merkte toen dat hem iets mankeerde. Het was Hans niet meer. Dementie had al vroeg bij hem toegeslagen. Toch kwam hij nog zo goed en zo kwaad als hij kon naar het voetbalveld. Meestal aan de hand van foto’s of een krantenartikel haalde hij nog “herinneringen” op. Door zijn ziekte werden deze bezoeken ook steeds zeldzamer.

Wij gedenken Hans als een bijzonder en nauw betrokken lid van Urmondia.