In Memoriam Karlie Glaesmaekers

Op woensdag 5 december jongstleden is ons gewaardeerd lid Karlie Glaesmaekers op 68 jarige leeftijd overleden.
Namens Marchien, Esther en Camil delen wij alle leden van Urmondia mede dat de crematie van Karlie plaats zal vinden op dinsdag 11 december a.s. om 13:30 uur in het crematorium Nedermaas te Geleen, en voor iedereen toegankelijk is.

Namens bestuur en leden van Urmondia wensen wij Marchien, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

In memoriam Karlie Glaesmaekers
22-10-1950                      05-12-2018

Met grote verslagenheid heeft RKVV Urmondia kennis genomen van het overlijden van haar lid Karlie Glaesmaekers.
Hij was lid vanaf 1 augustus 1979 en heeft zeer veel betekend voor onze club.

Tijdens zijn actieve voetbalperiode was hij keeper van het 1e en 2e elftal. Knieklachten dwongen hem echter om te stoppen met zijn actieve voetballoopbaan.
Aansluitend heeft hij allerlei functies bekleed binnen onze vereniging. Hij was bestuurslid, (wedstrijd)secretaris, leider van zowel U1 als U2, jarenlang de vaste grensrechter van U2, scheidsrechter bij zowel senioren als jeugd en niet te vergeten trouwe supporter van zijn 2e elftal.
In het seizoen 2005-2006, waarin zowel U1 als U2 kampioen werden, was hij de trotse leider van U2.

Jarenlang was hij verantwoordelijk voor de perfecte belijning van onze velden en poetste hij wekelijks de kleedlokalen.
Zijn gezondheidstoestand dwong hem echter om hiermee te stoppen. Daarnaast hield hij wekelijks de standenborden van de seniorenteams in de kantine bij. En was er een feestavond, dan was hij vaak de DJ.

Langzaam verslechterde zijn gezondheidstoestand, maar dit weerhield hem er niet van om toe te treden tot de ploeg van maandagmorgenvrijwilligers.
We wisten dat hij ziek was, maar zijn toch verrast door zijn plotselinge overlijden.

Urmondia is Karlie veel dank verschuldigd.
We zullen hem dan ook met veel respect en dankbaarheid blijven gedenken.

Bestuur en leden van Urmondia wensen zijn naaste familie, vrienden en bekenden veel sterkte bij het verwerken van dit zware verlies.