NIEUWJAARSRECEPTIE 2017

Traditioneel werd er de eerste zondag na nieuwjaar weer de nieuwjaarsreceptie gehouden van Urmondia. Normaal gesproken gaat aan dit gebeuren de strijd van de senioren voor de Urmondia-cup vooraf. Gezien echter de veldomstandigheden vond dit laatste geen doorgang.

Voorafgaande aan de officiële mededelingen kon iedereen zich tegoed doen aan heerlijk spek en ei, waarvan uiteraard royaal gebruik werd gemaakt.
Rond 13.30 uur richtte interim voorzitter Harrie Govers het woord tot de aanwezigen.
Op de eerste plaat dankte hij de vele vrijwilligers die het cluppie ondersteunen.
Zonder vrijwilligers, geen vereniging.
Vervolgens deelde hij mede dat de jeugdafdeling van Urmondia en van IVS ingaande het nieuwe seizoen definitief samengaan onder een nieuwe naam en in de nieuwe kleuren.
Hij verzekerde iedereen dat het vertrouwde Urmondia-blauw en hetde IVS-groen terugkomt in de nieuwe shirts.
Een volgende mededeling was dat hij per 1 april a.s., definitief de voorzittershamer neerlegt.
Na diverse jaren deze (interim) functie bekleed te hebben acht hij nu de tijd gekomen om zich met meer privé-activiteiten te gaan bezighouden. Jammer, maar Urmondia kan op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Ook is Urmondia nog steeds op zoek naar een nieuwe trainer voor het volgende seizoen. De huidige oefenmeester, Ger Creemers, stopt na 2 jaar. Het zal nog de nodige moeite gaan kosten om U1 in een veilige positie te loodsen.
Tenslotte deelde Harrie Govers mede dat er ook dit jaar weer 2 jubilarissen waren. Jos Gransier (40jr.) en Rob Janssen (25 jr.) mochten een kleine attentie in ontvangst nemen.                img_9561 img_9560 img_9557 img_9555 img_9554 img_9549 img_9548 img_9547 img_9546 img_9545 img_9544 img_9542 img_9540 img_9539 img_9538 img_9537