In deze Nieuwsbrief:

  • Woord van de voorzitter
  • Opening kantine
  • Begin trainingen en oefenwedstrijden
  • Vrijwilligersmiddag
  • Vrijwilligersbeleid
  • DonateursactieW
  • alking voetbal voor 55+, samenwerking met De Ster
  • Nieuwe tenues voor de jeugd
  • Contributie 2020-2021

Woord van de voorzitter

De tijd gaat snel.
Je went aan alles: voetbal is de belangrijkste bijzaak van de wereld maar als er geen voetbal is merk je dat je het nauwelijks mist. Ook al omdat je weet dat klagen niet helpt: voetbal is er gewoon niet. En dan opeens komt er een persconferentie en dan mag het spelletje weer, eerst voorzichtig maar dan gewoon als vanouds, wel met publiek dat het gezond verstand gebruikt op anderhalve meter afstand. Zo gauw als voetbal weg was, zo gauw is het weer terug en plannen we weer als vanouds. Wanneer beginnen de trainingen, welke oefenwedstrijden, welke activiteiten etc. Een ding missen we dit jaar: het jeugdvoetbaltoernooi: 3 weekenden met plezier, veel voetbalplezier voor de jeugd. Jammer! Volgend jaar beter.

Aan het eind van dit seizoen blik je even terug en kijk je vooral vooruit.

Terugblikken gaat soms gepaard met enige melancholie: je begint zo’n seizoen met frisse goede moed. Je speelt je wedstrijden met wisselend succes en dan constateer je dat je door te veel gelijke spelen en een domme nederlaag eigenlijk veel te laag staat. Of zo kan het ook: je begint met frisse moed en je wordt nog kampioen ook.  Beide hebben we meegemaakt en zo heeft ieder jeugd- of seniorteam zijn eigen verhaal. Belangrijk is dat je aan dit seizoen plezier beleefd hebt. Daar draait het om bij Urmondia. Voor topsport moet je bij Fortuna zijn, bij Urmondia gaat het plezier voorop.

Tuurlijk is dat plezier groter als je prestaties kunt leveren, tuurlijk hadden we wat meer punten willen verzamelen en natuurlijk gaan we er volgend jaar weer helemaal voor.

Urmondia betekent plezier als team en in een team. Samen als vereniging zijn we ook een team en gelukkig heb ik die teamkracht in veelvoud mogen ervaren het afgelopen jaar.

Corona was c.q. is vervelend; Corona helpt ook relativeren: wat is er belangrijker dan gezondheid?

Vervelend was dat we de competities niet hebben kunnen afmaken, vervelend is dat we geen afscheid hebben kunnen nemen van het derde team, dat twee jaar na het einde van Havantia besloten heeft dat na twee jaar Urmondia het derde als voetbalteam ophoudt te bestaan. Jammer, maar we wensen de voetballers alle goeds. Dat geldt ook voor alle anderen welke onze vereniging om welke redenen dan ook verlaten. Vervelend ook dat onze trainer Bart Knols het voetbalseizoen voortijdig moest beëindigen. Volgend jaar staat hij ergens anders langs de lijn. Bart bedankt voor je inzet de afgelopen jaren.  Vervelend was en is Corona, maar relativeren is belangrijk en gezondheid is het belangrijkste en net die gezondheid zou je moeten stimuleren tot sporten, tot bewegen en tot een gezond eetpatroon. Eet meer fruit, minder snacks, drink alcohol- en suikervrij en rook niet. Een mooi voornemen dat mij ook niet altijd lukt. Misschien volgend seizoen weer proberen. Bewegen kun je bij Urmondia/UBC, als actieve voetballer, als scheids- of grensrechter, als leider of begeleider of als vrijwilliger.  Volgend seizoen gaan we weer met zijn allen aan de slag en maken er een mooi seizoen van.

Rest mij om nog twee bedankjes te doen: enerzijds aan de voetbalvereniging de Ster voor het beschikbaar stellen van hun speelveld met kunstgras waarop onze selectie en de kleintjes konden trainen. Dank ook aan de medewerkers van Anytime Fitness welke middels bootcamptrainingen onze oudere jeugd op woensdag aan hun conditie liet werken.
Dank aan iedereen die het afgelopen seizoen op welke wijze dan ook zijn of haar handen uit de mouwen heeft gestoken ten gunste van Urmondia/UBC.

Opening kantine:
De kantine gaat weer open. Wij gebruiken daarbij ons gezond verstand en leven de Corona-regels na!! Anderhalve meter afstand en we volgen de aanwijzingen van de kantinebaas en/of bestuursleden. De kantine is op zaterdag 11 juli geopend vanaf 21.00 uur open. Ieder is welkom.
Om 20.00 uur tot 21.00 uur is de kennismaking van de nieuwe selectie onder leiding van de nieuwe trainer Dave Bosch.

Verdere openingsdagen kantine:
– vrijdag 24 juli
– vrijdag 7 augustus
– zondag 9 augustus en daarna zoals gebruikelijk iedere dinsdag- en vrijdagavond alsmede tijdens activiteiten zoals oefenwedstrijden en competitiewedstrijden van jeugd en senioren.

Begin trainingen en oefenwedstrijden

De dames beginnen hun trainingen op vrijdagavond 7 augustus, de selectiespelers op zondagochtend 9 augustus en voor alle andere teams verwijzen we naar de groepsapp. Het eerste elftal speelt oefenwedstrijden op vrijdagavond 14 augustus, op dinsdagavond 18 augustus en op zondagmiddag (11.30 uur aanvang).

Vrijwilligersmiddag

Op zondag 23 augustus van ca. 14.00 uur tot ca. 21.00 uur houden wij onze jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Wegens Corona is de oorspronkelijke versie niet door gegaan, maar op 23 augustus halen wij dat hopelijk in. Wij combineren de vrijwilligersmiddag weer met activiteiten voor de jeugd, BBQ of dergelijke en entertainment.
Ook hier zijn de Coronaregels van toepassing en gebruiken wij ons gezond verstand.

Een ieder krijgt nog een aparte uitnodiging. Vrijwilligers zijn gratis en voor Jeugdleden en ouders (niet zijnde vrijwilligers komt een all-in prijs spijs en drank vergelijkbaar aan vorig jaar).

Vrijwilligersbeleid

Een club als Urmondia bestaat bij de gratie van vrijwilligers. Mooi is het dan ook om te vermelden dat twee selectiespelers zich bereid hebben verklaard om leider bij een jeugdteam te worden. Mooi is het ook dat afspraken zijn gemaakt met de UBC O-19 en UBC O-17 om vrijwilligerswerk te doen bij de lagere teams (uiteraard met hulp van de leiders).
Laat die goede voorbeelden navolging krijgen door velen.
Vrijwilligersbeleid blijft de aandacht houden van het bestuur en dit moet leiden tot méér aanmeldingen van vrijwilligers. Is dit niets voor u: leider of begeleider van een jeugdteam? Is dit niets voor u: deelnemen in het bestuur of in een commissie. Meld je aan bij Stefan Coenen (jeugd) 0653595352 of bij Hub Verhoef (senioren) 0655853630.

Donateursactie

In week 32, de week van 3 tm 8 augustus is er onze jaarlijkse donateursactie. Alle seniorenteams wordt gevraagd hieraan hun medewerking te verlenen. Vele handen maken licht werk: dus dames, senioren 35+, veteranen en de hele selectie. 5 teams langs de deuren in Urmond, dat moet toch wel succesvol zijn!! Allemaal meedoen, vele handen, licht werk.

Walking voetbal voor 55+, samenwerking met De Ster

Al vele clubs beschikken over een 50+, Walking voetbalteam. De liefde voor voetbal gaat niet over als je ouder wordt. Het walking voetbal stelt je in staat om dat plezier actief uit te blijven oefenen in overeenstemming met je leeftijd. Urmondia vindt het belangrijk die mogelijkheden ook aan haar leden (en aan die dat willen worden) te geven en is een samenwerking aangegaan met De Ster in Stein. Leden van Urmondia en mensen uit Urmond die zich bij ons aanmelden als lid kunnen gratis meetrainen en meespelen bij De Ster. Dat kan op maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur en op vrijdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur bij De STER in Stein.

Wij geven ook 2 proeftrainingen bij Urmondia: op DINSDAG 11 augustus en op DINSDAG 25 augustus om 18.45 uur bij  Urmondia, aan de Swentiboldlaan in Urmond. Kom kijken, doe mee en beslis daarna of het wat voor je is. Besef dat bewegen heel gezond is.

Nieuwe tenues voor de jeugd

Fijn te kunnen melden dat alle jeugdleden volgend jaar in het nieuw gestoken worden. De samenwerking van UBC met Brandfit is daarvoor met 4 jaar verlengd.

Contributie seizoen 2020-2021

Vanaf dit seizoen verandert de manier van contributie innen voor de vereniging.
Door de nieuwe samenwerking met ClubCollect wordt het versturen en het opvolgen van betalingen geautomatiseerd. Dit betekent dat je vanaf dit seizoen vanuit ClubCollect contributienota’s ontvangt via e-mail, SMS of per brief. Zo houden wij als bestuur meer tijd over voor andere belangrijke zaken rondom de vereniging.