/
  • Overzicht toernooiwinnaars

   Beste lezer(es),

   Middels het aanklikken van betreffende links krijg je een overzicht te zien van de Urmondiatoernooiwinnaars vanaf 1980, het jaartal waarin Urmondia is gestart met haar Internationale Jeugdvoetbaltoernooien.

   Door omstandigheden zijn de resultaten van de toernooi-edities 2005 - 2006 - 2007 en 2008 niet bij ondergetekende bekend. Mogelijk dat jij aan voornoemde toernooi-edities hebt meegedaan of zelfs finalist bent geweest. Het kan ook zijn dat je weet welke vereniging een toernooicategorie heeft gewonnen.

   Weet je een naam van een toernooiwinnaar, welke leeftijdscategorie en welk jaar geef dat dan door aan: John Bosch:  email  johnbosch@kpnmail.nl  zodat ook het overzicht van deze jaren bijgewerkt kan worden.

   Reeds bedankt voor je medewerking.

  rfwbs-slide