/
  • REGLEMENTEN JEUGDTOERNOOIEN VV URMONDIA 2022

    

   1. De toernooien staan open voor elftallen c.q. acht- zes en viertallen met spelers/sters welke op de dagen dat de toernooien gehouden worden, door de KNVB gerechtigd zijn om aan jeugdwedstrijden deel te nemen. Voor de verschillende categorieën gelden de onderstaande leeftijdsgrenzen welke ook bepalend zijn voor deelname aan de jeugdcompetitie 2022 / 2023.

   O-19 elftallen:               spelers/sters die geboren zijn in de jaren 2004 en 2005

   O-17 elftallen:               spelers/sters die geboren zijn in de jaren 2006 en 2007

   O-15 elftallen:               spelers/sters die geboren zijn in de jaren 2008 en 2009

   O-13 elftallen:               spelers/sters die geboren zijn in de jaren 2010 en 2011

   O-13 achttallen:            spelers/sters die geboren zijn in de jaren 2010 en 2011

   O-12 achttallen:            spelers/sters die geboren zijn in het jaar 2011

   O-11 achttallen:            spelers/sters die geboren zijn in het jaar 2012

   O-10 zestallen:              spelers/sters die geboren zijn in het jaar 2013

   O-09 zestallen:              spelers/sters die geboren zijn in het jaar 2014

   O-08 zestallen:              spelers/sters die geboren zijn in het jaar 2015

   O-07 viertallen:             spelers/sters die geboren zijn in het jaar 2016

   O-06 viertallen:             spelers/sters die geboren zijn in het jaar 2017 en 2018

   2.  De wedstrijden worden gespeeld volgens de richtlijnen van de KNVB. De wedstrijden in het O-19 en O-17 toernooi zullen onder leiding staan van KNVB scheidsrechters en/of gediplomeerde wedstrijdleiders. De wedstrijden in de overige toernooien staan onder leiding van scheidsrechters welke door de organiserende vereniging zijn aangesteld. Tegen beslissingen van de scheidsrechter is geen beroep mogelijk.

   3.  De speelduur van de wedstrijden in zowel de voorronden als in de finale- wedstrijden staat aangegeven op de wedstrijdschema's. Vóór aanvang van de wedstrijden kiest het als eerste genoemde team de speelhelft. Het andere team trapt af.

   4.  Alle spelers/sters dienen lid te zijn van de KNVB of van een buitenlandse erkende voetbalbond. De namen van de spelers/sters dienen vóór aanvang van de eerste, door het betreffende team te spelen wedstrijd, vermeld op een wedstrijdformulier ingeleverd te worden op het toernooi-secretariaat.

   5.  Tijdens de wedstrijden mag doorlopend gewisseld worden (incl. doelman)

   6. Indien vóór, tijdens of na het toernooi blijkt dat één of meerdere ongerechtigde spelers/sters hebben deelgenomen, zal worden overgegaan tot diskwalificatie van het betreffende team en dienen evt. gewonnen prijzen te worden teruggegeven.

   7.  Elk team dient 5 minuten vóór aanvang van de door hun te spelen wedstrijd op het betreffende speelveld aanwezig te zijn. Ook dient het eerst genoemde team reserveshirts of hesjes bij zich te hebben met afwijkende kleuren dan de gebruikelijke clubkleuren. 

   8. De voorronden vinden plaats in poule-vorm voor zowel de standaard- als voor de reserveteams.

   9.  De criteria voor de eindrangschikking in de poules zijn:

         a. Het behaalde aantal wedstrijdpunten.

            (gemiddelde per door team gespeelde wedstrijden).

         b. Het doelsaldo.

         c. Meeste doelpunten voor.

         d. Minste doelpunten tegen.

         e. Onderling resultaat; is ook dit gelijk dan:

         f.  Middels loting.

   10.  Is na het spelen van de kruis- c.q. finalewedstrijden geen beslissing gevallen dan zal meteen worden overgegaan tot het nemen van strafschoppen. Wanneer 2 teams gelijk eindigen zal worden overgegaan tot het nemen van 5 strafschoppen, om en om door beide teams te nemen en wel door 5 verschillende spelers. Is er, na deze 5 strafschoppen, nog geen beslissing gevallen dan wordt er vervolgd met het nemen van 1 strafschop per team en door andere spelers totdat er een beslissing is gevallen.

   11. Indien een toernooicategorie gespeeld wordt in de vorm van een ½ competitie zijn de criteria voor het bepalen van de toernooiwinnaar als volgt:

         a. Het behaalde aantal wedstrijdpunten.

            (gemiddelde per door team gespeelde wedstrijden).

   Is dit gelijk, dan geldt het onderling behaalde resultaat. Is ook dit gelijk dan wordt overgegaan tot het nemen van strafschoppen (zie punt 10); De winnaar van de strafschoppenserie is tevens de toernooiwinnaar. Voor de overige plaatsen geldt:       

         b. Het doelsaldo.

         c. Meeste doelpunten voor.

         d. Minste doelpunten tegen

         e. Middels loting.

   12. Spelers/sters die door de scheidsrechter uit het veld zijn gestuurd en waarvan melding wordt gemaakt op het toemooisecretariaat zijn voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst. De schorsing kan voor meerdere wedstrijden gelden dit ter beoordeling van betreffende scheidsrechter. E.e.a. geldt niet voor de z.g. "tijdstraffen".

   13. In verband met het grote aantal deelnemende teams en de dientengevolge beperkte kleedaccommodatie, is het niet mogelijk om spullen in de kleedlokalen achter te laten. Wij vragen Uw begrip in deze.

   14. De VV Urmondia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het kwijtraken van eigendommen van personen en/of verenigingen. Tevens wordt door de organiserende vereniging geen intrapballen ter beschikking gesteld.

   15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de organiserende vereniging,

   Toemooicie. VV Urmondia 2022.

    

  rfwbs-slide