SPEK DE KAS VIA JUMBO

Spek de kas van onze club bij Jumbo Urmond
Zoals jullie wellicht weten, organiseert Jumbo Urmond een actie waarmee een financiële bijdrage voor
onze vereniging bij elkaar kan worden gespaard. De actie heet ‘Spek de kas van je club’ en Jumbo
Urmond stelt daarvoor een bedrag van € 2.000,- beschikbaar.
Tijdens deze ‘Spek de kas van je Club’ actie ontvangen klanten voor elke € 10,- aan boodschappen
een waardepunt. Deze waardepunt kunnen ze in de winkel doneren aan de vereniging van hun
keuze.
De actie loopt van maandag 2 oktober t/m zondag 12 november 2017.
Hoe meer waardepunten klanten doneren aan onze vereniging, hoe groter het totaalbedrag dat wij
ontvangen. En daarmee kunnen wij zorgen dat onze vereniging gezond blijft en ook onze jeugd nog
lange tijd verzekerd is van de mogelijkheid om te voetballen in Urmond!.
Trommel dus zoveel mogelijk mensen op om hun boodschappen bij Jumbo Urmond te doen en
daarmee de kas van onze club te spekken!