Daniek Penners is 17 jaar.

Vanuit school heeft hij de kans gekregen om in juli 2020 met Stichting Global Exploration, samen met 35 andere leerlingen van het Graaf Huyn College te Geleen een wereldburgerstage in Oeganda te maken.

Deze stage zal in totaal drie weken duren en in deze periode zullen ze hun beeld op de wereld verbreden, cultuur uitwisselen en de lokale bevolking helpen met kleine projecten.

Geland wordt in Kampala, de hoofdstad van het land. In Kampala is al direct hun eerste project: in de wijk Somero gaan ze de lokale bevolking helpen. Daarna reist men door richting het oosten en zal men twee scholen, het Bukedi College en het Busaba College, helpen met projecten. Denk hierbij aan het bouwen van klaslokalen of het aanleggen van watervoorzieningen.

De laatste paar dagen van hun trip in Oeganda zullen ze in het Murchison Falls National Park doorbrengen, een nationaal natuurreservaat van Oeganda. Hier worden voor de laatste keer de handen uit de mouwen gestoken door de lokale bevolking te helpen met het verbeteren van de kwaliteit van de natuur. Eveneens maken ze hier een rondwandeling langs de Murchison Falls en zal men een dag op safari gaan met de gehele groep.

Een Xplore-reis richt zich op de volgende 4 hoofddoelen, die allemaal tijdens de reis en in het bijzonder tijdens de drie projecten terugkomen:

  • Wereldburgerstage; beeld op de wereld verbreden en cultuur uitwisselen,
  • Scholen voor scholen-projecten; studenten van verschillende landen leren elkaar en ieders cultuur en onderwijs kennen,
  • Handen uit de mouwen; inwoners van Oeganda helpen met projecten,
  • Bewustwording in Nederland; met een breder wereldbeeld terugkeren naar Nederland.

Naast deze hoofddoelen zal men ook bezig zijn met de Sustainable Development Goals. Dit zijn 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling, opgesteld door de Verenigde Naties.

Via deze link kunt u hier meer informatie over vinden als u interesse hebt: klik hier

Deze reis brengt natuurlijk een kostenplaatje met zich mee. Een deel (€ 1800,-) moeten men via sponsoring bij elkaar zien te krijgen. Het andere deel (€ 900,-) betaalt men zelf.

Mocht u interesse hebben om Daniek te sponsoren, of heeft u een bedrijf hetwelk wil sponsoren neem dan contact met me op daniek105.penners@gmail.com
Meer info ook op Facebook: klik hier