VERSLAG BESTUURSVERGADERING 28-2-2018

Verslag bestuursvergadering: woensdag 28 februari 

1 Goedkeuren Notulen

 • De notulen zijn goedgekeurd

2 Jubileumfeest

 • Bonnen: Jo Driessen stopt. Hub heeft Nico van Elisabethoeve gevraagd voor sponsoring.
 • Loterij loopt: 3 grote prijzen. Loten zijn besteld en klaar om af te halen.
 • Raymond + John Dijks zijn bezig met de vrijwilligers en invulling van de vrijwilligers tijdens het feest. Op vrijdag komt de schutterij.
 • Frietenwagen is besteld bij Eussen.
 • Programma is rond.
 • Rob zorgt voor de posters/flyers
 • → nog te regelen receptieboek + bemanning van het boek + uitnodigingen (kampioenen jubilarissen en U90 info op uitnodiging)
 • KNVB CVS gemeente Sittard en Stein verenigingen
 • Laurens Korstjens regelt de contante zaken rondom U90
 • Calamiteitenlocatie bij Jenny.

3 Sponsoring

 • Ton Slosser wil met de sponsorcommissie in gesprek om hierin eventueel te participeren.
 • Afspraak tussen Wouter, Rob en Ton verdieping van de sponsorcommissie. Mark kiest of hij hierbij aan wilt sluiten.

4 Rustperiode velden

 • Data rustperiode zijn bekend en goedgekeurd.

5 Nederlagentoernooi augustus

 • Wanneer kunnen we hier concretere informatie van verwachting. I.v.m planning/voorbereiding.

6 Jeugdtoernooi

 • We proberen een toernooi te organiseren. Hub neemt voortouw om in maart de eerste vergadering te plannen.

7 Donateursactie

 • Staat vast in de week van 22 april. Voorstel maandag, dinsdag en woensdag.

8 Technische zaken

 • Niks nieuws te vermelden.

9 Jeugdzaken

 • Niks nieuws te vermelden. Jacco en Danny zoeken de ballen uit. Nieuwe ballen worden besteld door UBC.

10 Financiën

 • Op één na is alle contributie afgehandeld.

11 Activiteiten

 • Druk momenteel.
 • Dart toernooi Succes.
 • Carnaval Succes.
 • Bad hairday Succes.
 • 16 maart alles loopt voor Sint Patrick Day party.
 • Start organisatie familie speurtocht: Paaszaterdag

12 Rondvraag

 • Volgende bestuursvergadering is 28 mrt.
 • Volgende U90 is 19 mrt.
 • Volgende UBC is 13 mrt.