VERSLAG BESTUURSVERGADERING

Datum: Woensdag 27 december om 20.00 uur

1. Opening
Hub opent de vergadering aan de hand van de notulen van november. Notulen vergadering november zijn goedgekeurd.

2. Jubileumfeest U90
Jubilarissen, te huldigen op U90: Hein Wijnands is toegevoegd aan lijst met jubilarissen; zijn nog in afwachting van reactie Jos Meuwissen.
Op de website komt een lijst van alle jubilarissen, met een vermelding dat
iedereen zich kan melden die denkt voor een jubileum in aanmerking te komen. Jubilaris ben je als je 25,40,50,60 of 75 jaar lid bent.
Feest staat in de steigers, 22 maart overleg met Gemeente, Hub en Raymond. Vergunning voor loterij prioriteit gevraagd bij Gemeente.

3. Voetbal Technische Zaken
Voorstel om contract met trainer Bart Knols met 1 jaar te verlengen is aangenomen.
Dit zal onder andere bekend worden gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie.

De wedstrijdtenues van U2 en U3 zijn al weer een aantal seizoenen oud en aan vervanging toe. Dit wordt opgenomen in de begroting van seizoen 2018-2019.

Mark G. betreft accommodatie: wanneer worden de doelnetten vervangen. Deze liggen al een tijd in de bestuurskamer.

4. Kerstattentie
De brief die Hub V. heeft gemaakt om aan al onze vrijwilligers te verzenden is akkoord bevonden. Als compensatie voor het vervallen van de kerstattentie krijgt elke vrijwilliger 2 loten voor de loterij van U90 en 2 extra consumpties op de nieuwjaarsreceptie.
Wel opletten op zo compleet mogelijk, niemand vergeten. Hiervoor zal Rob. P. vanuit sportlink een lijst exporteren van alle vrijwilligers, voor verzending van de brief alsmede uitdelen van de loten.

5. Sponsorzaken
Nieuw bord van Vaassen is klaar, moet afgehaald worden. Hub vraagt dat aan Jacq.

6. Activiteiten
Er zijn 5 aanmeldingen voor het oudejaars zaalvoetbaltoernooi van 30-12-2017.
De datums voor onderstaande activiteiten liggen vast en de voorbereidingen zijn in volle gang:
– 07.01.2018 urmondiacup en nieuwjaarsreceptie.
– 13.01.2018 nieuwjaarsbingo jeugd
– 27.01.2018 dart toernooi recreanten/senioren en jeugd
– 02.02.2018 carnavalsavond
– 23.02.2018 band Bad Hairday van Hub Worms

7. Financiën
De Stichting MSU heeft het verzoek om de gebruikersvergoeding voor het complex te verlagen gehonoreerd. Dit met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2017. De creditnota hiervoor is reeds in december 2017 ontvangen.

De contributie inning voor de 2e termijn van het huidige seizoen heeft plaatsgevonden.

De wafelactie was succesvol en had een nog wat betere opbrengst dan vorig seizoen..

8. Jeugdzaken
Voorafgaand aan de bestuursvergadering heeft er nog een vergadering plaats gevonden omtrent het functioneren van SJO UBC. Hierbij waren Danny Klinkenberg, Mark Golsteijn, Stefan Coenen en Hub Verhoef aanwezig.

Er is behoefte aan inbreng van jeugdleiders ook vanuit Urmondia kant. Rob P. maakt een lijst vanuit sportlink van alle oud-jeugdleiders en zal deze verstrekken. Deze kan gebruikt worden om wellicht personen opnieuw te benaderen.

9. Rondvraag
Raymond Cremers: waarom traint de jeugd niet meer in de zaal. Volgens Stefan C. Gaat de kleinste jeugd binnenkort de zaal in.

10. Afsluiting
Volgende vergadering: woensdag 24 januari 2018 om 19.00 uur.

Rob Peerlings,
Urmond, 28 december 2017