VERSLAG VERGADERING UBC-BESTUUR

Verslag vergadering UBC bestuur dinsdag 12 december

SAMEN VATTING

1 Kosten en begroting
Alle kosten UBC  zitten in begroting UBC dus  bijvoorbeeld naar KNVB geen kosten meer rechtstreeks vanuit clubs voor jeugd. Bewaken. Alles verloopt volgens de begroting.  Kleine extra uitgaven zoals deelname Hallentoernooi en activiteit Kerensheide sport. Echter zit in de marge van de begroting. Mocht e.e.a nodig zijn dan zal alsnog een beroep op de moederverenigingen worden gedaan.

2 Scheidsrechter en kader probleem.
Moeilijk om dit steeds  goed ingevuld te krijgen .  Alle complimenten voor “de helpers op dit moment. December attentie voor deze groep.
Terugkerende ouders als leider blijven altijd welkom mits men de uitgangpunten van UBC onderstreept.

3 Sponsoring       
Tassen  van sponsor  fa Elzinga, uitstekend ingevuld.  Bij leiders positief ontvangen.
Afspraak: We maken een pakket van circa 600€ , een van circa 1500 € en een van 3000 €  voor kandidaat sponsors bijv. het jassenpakket.
NB: Uniform UBC  beeld wordt steeds zichtbaarder en  is een positief signaal. Ook naar ouders en  tegenstanders.

4 Inzet A spelers bij senioren.
Afgesproken procedure werkt goed.

5 Competitieverloop
Nog steeds ruimte om met alle teams de competitie af te maken.  Uithelpen onderling wel af en toe noodzakelijk. Loopt correct.
De UBC constructie bewijst zich hier andermaal. Geen alternatief mogelijk om alle jeugd te kunnen laten voetballen. De belangrijkste doelstelling van UBC.
Wel is het nodig de samenstelling en indeling spelers te actualiseren om tot een optimale verdeling te komen. Actiepunt: TC.
Bij andere clubs reeds terugtrekken teams aan de orde. Maakt wedstrijden plannen  een groot probleem. Vraagt veel van wedstrijdsecretariaat.
Ook reeds enige kampioenen in zicht.  Een is er al: OJC11-1. De tweede wellicht op korte termijn.
Hiervoor geen afspraken/spelregels voor extra attentie/versnapering: Wel nodig. T/m JO13 plaquette, daarboven wat anders. Communicatie van belang, ook voor website Urmondia /IVS. Zaak van leiders.
Actie:  Opstellen concept Harry
NB:  UBC eigen website?!  Agendapunt volgende vergadering.

6 Kader/scheidrechters
Kader.
Het blijkt niet eenvoudig om voldoende kader  te krijgen  voor de afzonderlijke teams. Wel worden namen genoemd maar tot concrete invulling is het nog niet gekomen. Persoonlijke benadering blijft de aanpak. Mocht bredere ondersteuning/overleg nodig zijn dan uiteraard geen probleem.
Scheidsrechters.
Ook hier groot probleem  i.v.m beschikbaarheid. Alle complimenten voor huidige kleine beschikbare team welke ten alle tijden zich flexibel opstellen. Echter zeker structureel wordt dit een probleem.
Beroep op  senioren.
Het moet mogelijk  zijn om dit met een beroep op senioren dit voor een deel op te lossen.   Een zekere morele plicht zou vanuit de besturen van de moederverenigingen aan de orde kunnen zijn.
Actiepunt Harry: Hierover brief sturen naar IVS en Urmondia.

7 Doorkijk naar volgende seizoen  
Nog niet concreet aan de orde. Voorjaarsvergadering.  Wel de invulling scheidsrechters en kader. Zie vorige agendapunt.

8 Doorstroom naar senioren
Is punt van aandacht vanwege enkele concrete overschrijvings verzoeken van de ene naar de andere moedervereniging.
Besluit: Gedurende het seizoen wordt door UBC hieraan GEEN  medewerking verleend.  Seizoen binnen UBC  gewoon afmaken.  Urmondia en IVS dienen dit te respecteren.
Na seizoen beslissing van speler zelf. Maar besturen zouden hier in onderling overleg een gezamenlijk standpunt al dan niet in overleg met de TC UBC over kunnen innemen.

9 Toekomstvisie
Het bovenstaande agendapunt heeft binnen het UBC  bestuur een dialoog opgeroepen over een concreet probleem op termijn.
Duidelijk is dat de UBC constructie voorziet in een behoefte en een noodzaak. Zonder UBC zou het jeugdvoetbal in Urmond en Berg op termijn “ten dode zijn opgeschreven”.
Echter UBC betekent ook dat de spelertjes  , zeker op termijn , geen eigen IVS of Urmondia entiteit meer herkennen en erkennen  maar door hun samenspelen  slechts een UBC  herkenningspunt hebben. En wil je dit respecteren dan zou doortrekken van deze entiteit naar de senioren voor de hand moete liggen. Is deze er niet dan is de kans groot dat zelfs een deel helemaal afhaakt en dan is voor een deel het UBC werk voor niets geweest.
Echter ook wordt geconstateerd dat bij de beide besturen momenteel een  dergelijke  visie in ontwikkeling ontbreekt.  Helaas wordt zelfs wel eens een niet positief geluid over UBC vernomen.  Een dergelijke visie moet er wel komen.
Actie: Briefje vanuit UBC naar de beide besturen om hun “tot nadenken” te stemmen.

10 Scouting
We zijn geconfronteerd met een opdringerige scout van Fortuna welke via ouders ongewenst gedrag vertoonde tijdens trainingen en wedstrijden.
Het is zaak om hierover afspraken te maken en rechtstreekse bemoeienis van de ouders niet te tolereren. Via TC, Stefan, hiervoor afspraken vastleggen. Actie Brief Harry  aan Stefan en Fortuna.

11 Informatie UBC op Urmondia website
Komt op website.

12  Discussiepunten
10.1 Kamp versus Urmondia jubileum 2018
Door wellicht wat minder gelukkige communicatie is hierover het nodige te doen geweest.
Het  kampweekend 2018 is vanuit UBC reeds direct na kampweekend  in 2017 contractueel vastgelegd, rekening houdend met beschikbaarheid accommodatie en ook schoolonderzoeken/proefwerkweek.   Gekozen is juist voor het jubileumweekend van Urmondia. Alhoewel  voor iedereen ongewenst is dit niet meer te wijzigen.
Nadere invulling over een alternatieve invulling loopt reeds. Verder zijn dat weekend JO17 en JO18 wel gewoon thuis. Daar is dit wel een jubileum activiteit voor  mogelijk.
10.2 Wafelactie Urmondia
Deze al bijna 30 jaar lopende activiteit  met een significante financiële opbrengst voor Urmondia heeft voor de buitenstaander enige discussie en verwarring opgeleverd. Waarom niet in UBC verband en waarom alleen Urmondia jeugdleden welke traditiegetrouw meedoen. Met de nodige tekst en uitleg  van de organisatoren inmiddels gesust maar vraagt om doordenken naar volgend
jaar. Het  idee is om dit ook in Berg te doen wordt meegenomen naar bestuur IVS.  Bijt elkaar niet.

Harrie Govers
Voorzitter UBC