Hartelijk dank medewerkers Urmondia Jeugdtoernooi !!

Beste allemaal,

De klus is geklaard. Na een lange voorbereiding, waarbij tot het laatste moment onduidelijk bleef welke speelschema’s gehanteerd konden worden, is het nu allemaal achter de rug.

De weergoden waren ons, op een enkele bui na, gunstig gezind.

De drie toernooiweekenden van ons 39-ste jeugdtoernooi zijn omgevlogen. En wat is het uiteindelijk een mooi toernooi geworden. Een toernooi waar Urmondia best trots op mag zijn.

Ondanks de “concurrentie” van de vele andere festiviteiten in ons eigen dorp en de nabije omgeving was het dit jaar een hele klus om alle vrijwilligersposten op te vullen, maar toch is het ook dit jaar weer gelukt. Zelden hebben zovele vrijwilligers er de schouders onder gezet zoals dit jaar. Heel hartelijk dank hiervoor.

Verder zijn we heel veel dank verschuldigd aan onze vele grote en kleinere toernooi sponsoren. Mede dank zij hun steun konden alle deelnemende teams een trofee mee huiswaarts nemen en kregen de meer dan 500 jeugdige spelers tussen de 12 en 5 jaar een mooie, grote herinneringsmedaille mee naar huis.

Een dankwoord ook aan de 64 deelnemende verenigingen. Uit het feit dat vele teams ieder jaar weer op onze toernooien terugkeren, kunnen we concluderen dat ze het op ons toernooi naar hun zin hebben.

Dit jaar konden we ook weer vele nieuwe verenigingen begroeten. Hopelijk zien we hun volgend jaar weer terug.

Wij besluiten met een dankzegging aan alle medewerkers die vrijwillig hebben bijgedragen tot het welslagen van ons 39-ste Jeugdtoernooi. Een bijdrage die we niet snel zullen vergeten.

Zonder namen te noemen willen we de mensen bedanken die voor en achter de schermen gewerkt hebben. Mensen van de catering, eetbuffetten, kantine, EHBO en snoepwinkel.

De toezichthouders op onze kleedlokalen en het schoonhouden hiervan. De man die zorgde voor rechte lijnen op de grote en kleine speelvelden. De bonnenverkopers en de medewerkers op het secretariaat en de fotograaf wiens foto’s ook te bewonderen zijn op: www.wijurmond.nl

Tevens een bedankje richting maandagvrijwilligers die ons voetbalcomplex schoon hielden en de beschadigingen herstelden.

En “last but not least” een dankwoord aan de heren scheidsrechters. Soms bekritiseerd, maar bedenk hierbij dat iedereen naar eer en geweten heeft gefloten en……, zonder hun kan het spelletje niet gespeeld worden.

Nogmaals, HARTELIJK BEDANKT ALLEMAAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!