WAT IS UBC ?

UBC
Urmond Berg Combinatie
Een   samenwerking tussen de voormalige  Jeugdafdelingen van  Urmondia en IVS.

1 Inleiding
Teruglopende ledenaantallen, met name bij de jeugdafdelingen van beide clubs, hebben de basis gevormd voor een nieuwe  vereniging UBC met  ingang van het seizoen 2017/2018  teneinde alle  jeugdspelers van Urmond en Berg aan de Maas de mogelijkheid te bieden om te voetballen.  UBC  is een separate zelfstandige vereniging bij de KNVB als samenwerking tussen de beide “moederverenigingen” Urmondia en IVS.
Hieraan is een uitgebreid onderzoek aan voorafgegaan met reeds enige seizoenen stevige  samenwerking tussen de voormalige  jeugdafdelingen.

2 Organisatie
UBC heeft een bestuur van  4 personen met het streven naar een   samenstelling  met twee vanuit iedere moedervereniging.
Momenteel 2017/2018
Harry Govers voorzitter  (interim)
John Dols penningmeester
Paul v Binsbergen secretaris
Danny Klinkenberg technisch zaken Het algehele wedstrijdsecretariaat staat onder leiding van Jacco Teeuwen.
Een Technische Commissie bespreekt met regelmaat de gang van zaken  in voetbaltechnische zin, de teamsamenstelling en de begeleiding van de teams met trainers en coaches.  Uiteraard is ondersteuning van   ouders  bittere noodzaak en is een permanent punt van aandacht.

3 Spelers /Leden
De leden/spelers worden gedetacheerd vanuit de beide verenigingen. Zij zijn en blijven dus lid van ofwel Urmondia ofwel IVS .  Aanmelding, lid worden gebeurd dus bij  IVS of Urmondia.  Daar is ook de contributieverplichting (welke voor beide verengingen gelijk moet zijn!)

4 Financiën UBC
UBC heeft een eigen begroting welke jaarlijks ter goedkeuring aan de beide moederverenigingen ter goedkeuring wordt aangeboden.
In de begroting worden alle kosten welke met het directe functioneren van UBC opgenomen zoals tenues, KNVB kosten, scheidsrechter kosten en specifieke jeugdactiviteiten.
Accommodatie kosten (velden  en kleedlokaken gebruik, onderhoud, …) blijven bij de moederverenigingen.
De dekking van de UBC begroting komt op basis van aantallen jeugdspelers van de beide verengingen.  Subsidies en contributie inkomsten blijven daarvoor bij de moederverenigingen.
Hele specifieke sponsoring voor jeugdspelers zoals tenues en uitrusting  kunnen rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van UBC onderdeel zijn van de financiering.  Wel is  hiervoor vooraf afstemming met IVS en Urmondia nodig.

5 Speelvelden
De wedstrijden en trainingen worden zoveel als mogelijke geleidelijk verdeeld over de accommodaties van IVS en Urmondia.

6 Tenues
UBC heeft eigen clubkleuren , geheel zwart met daarop een logo in de kleuren groen en blauw.

 

 

 

 

Bestuur UBC
Opgesteld
November 2017